Màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Bảng Tra Cứu Màu Sắc Cho Các Tuổi Từ 1930-2015

Năm sinh Âm lịch Mệnh Màu bản mệnh Màu tương sinh Màu tương khắc 1930 Canh Ngọ Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1931 Tân Mùi Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1932 Nhâm Thân Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1933 Quý Dậu Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1934 Giáp Tuất Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1935 Ất Hợi Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1936 Bính Tý Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1937 Đinh Sửu Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1938 Mậu Dần Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1939 Kỷ Mão Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1940 Canh Thìn Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1941 Tân Tỵ Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1942 Nhâm Ngọ Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1943 Quý Mùi Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1944 Giáp Thân Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1945 Ất Dậu Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1946 Bính Tuất Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1947 Đinh Hợi Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1948 Mậu Tý Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1949 Kỷ Sửu Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1950 Canh Dần Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1951 Tân Mão Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1952 Nhâm Thìn Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1953 Quý Tỵ Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1954 Giáp Ngọ Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1955 Ất Mùi Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1956 Bính Thân Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1957 Đinh Dậu Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1958 Mậu Tuất Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1959 Kỷ Hợi Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1960 Canh Tý Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1961 Tân Sửu Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1962 Nhâm Dần Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1963 Quý Mão Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1964 Giáp Thìn Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1965 Ất Tỵ Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1966 Bính Ngọ Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1967 Đinh Mùi Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1968 Mậu Thân Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1969 Kỷ Dậu Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1970 Canh Tuất Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1971 Tân Hợi Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1972 Nhâm Tý Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1973 Quý Sửu Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1974 Giáp Dần Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1975 Ất Mão Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1976 Bính Thìn Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1977 Đinh Tỵ Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1978 Mậu Ngọ Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1979 Kỷ Mùi Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1980 Canh Thân Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1981 Tân Dậu Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1982 Nhâm Tuất Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1983 Quý Hợi Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1984 Giáp Tý Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1985 Ất Sửu Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1986 Bính Dần Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1987 Đinh Mão Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1988 Mậu Thìn Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1989 Kỷ Tỵ Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 1990 Canh Ngọ Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1991 Tân Mùi Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1992 Nhâm Thân Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1993 Quý Dậu Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 1994 Giáp Tuất Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1995 Ất Hợi Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 1996 Bính Tý Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1997 Đinh Sửu Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 1998 Mậu Dần Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 1999 Kỷ Mão Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 2000 Canh Thìn Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 2001 Tân Tỵ Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 2002 Nhâm Ngọ Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 2003 Quý Mùi Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 2004 Giáp Thân Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 2005 Ất Dậu Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 2006 Bính Tuất Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 2007 Đinh Hợi Thổ Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây 2008 Mậu Tý Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 2009 Kỷ Sửu Hỏa Tím, cam, đỏ, hồng Xanh lá cây Đen, xanh nước biển 2010 Canh Dần Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 2011 Tân Mão Mộc Xanh lá cây Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt 2012 Nhâm Thìn Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 2013 Quý Tỵ Thủy Đen, xanh nước biển Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm 2014 Giáp Ngọ Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng 2015 Ất Mùi Kim Trắng, xám, vàng nhạt Nâu, vàng đậm Tím, cam, đỏ, hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0933 021 077